rndm1.gif
 

Ίδρυση Διεθνών Εταιρειών

Για την δημιουργία της εταιρείας σας θα πρέπει να ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα όπως:

Για την υπό ίδρυση εταιρείας σας δηλώστε:

1. Τρία πιθανά ονόματα,
2. Τις κύριες εμπορικές πράξεις και σκοπούς,
3. Τους Mετόχους, Διευθυντές και Γραμματέας.

Αναλυτικά:

Τι απαιτείται για τη σύσταση Κυπριακής εταιρείας:
Η Κυπριακή εταιρεία, υπό κανονικές συνθήκες, μπορεί να πάρει τη μορφή Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, (Λίμιτεδ).

Για τη σύσταση Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • 1. Όνομα εταιρείας:

  Πριν εγγραφεί η εταιρεία θα πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου η ονομασία της εταιρείας με ελληνικούς η αγγλικούς χαρακτήρες και με τη λέξη Λίμιτεδ στο τέλος. Συστήνεται όπως αποσταλούν τρία πιθανά ονόματα προς έγκριση.

 • 2. Ετοιμασία ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού:

  Αναγράφονται οι κύριες και συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας και συνήθως αναφέρονται γύρω στους 30 με 40 σκοπούς οι οποίοι συνήθως είναι οι ίδιοι για όλες τις εταιρείες.

 • 3. Μέτοχοι, Διευθυντές και Γραμματέας:

  Μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, Κύπριος, Έλληνας,Ευρωπαίος, μη Ευρωπαίος, Ευρωπαϊκή η μη Ευρωπαϊκή Εταιρεία.
  Θα πρέπει να δίνονται οι σωστές πληροφορίες για τους αξιωματούχους και μετόχους της εταιρείας όπως, πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, υπηκοότητα και ημερομηνία γεννήσεως.
  Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες της εταιρείας επιθυμούν ανωνυμία και εμπιστευτικότητα μπορούν να διορίσουν Κύπριους μετόχους ως εντολοδόχους (nominee shareholders).

 • 4. Το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές

  Για παράδειγμα 1.000 μετοχές του ενός ευρώ ανά μετοχή. Δεν υπάρχει κατώτατο ονομαστικό κεφάλαιο. Η πρακτική, όμως, είναι όπως, σε περίπτωση που δεν απαιτείται μεγαλύτερο, το ονομαστικό κεφάλαιο για την ίδρυση εταιρείας να είναι 1.000 ευρώ.

 • 5. Εγγεγραμμένο γραφείο και έδρα της εταιρείας

  πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο ώστε η Κυπριακή διεθνής εταιρεία να φορολογείται με 10%. Οι αποφάσεις επίσης πρέπει να λαμβάνονται στην Κύπρο. Γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει υποχρεωτικά να διοριστεί Κύπριος Διευθυντής και Γραμματέας και να υποδειχτεί διεύθυνση της έδρας, στην Κύπρο. Εάν οι ξένοι μέτοχοι δεν διαμένουν στην Κύπρο για περίοδο μεγαλύτερη των 183 ημερών κατά έτος ο φόρος μερίσματος είναι 0%. Όλες ο φορολογητέες συναλλαγές μεταξύ Ελλάδος, Ευρώπης η εκτός Ευρωπαϊκής επικράτειας φορολογούνται με συντελεστή ΦΠΑ 0% όταν δέκτης του προϊόντος η της υπηρεσίας είναι εκτός Κύπρου.

Περισσότερες Πληροφορίες

Θα αναλάβουμε ολόκληρη την διαδικασία για την δημιουργία της εταιρεία σας ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχετε την δυνατότητα να ξεκινήσετε τις εμπορικές σας δραστηριότητες.

Θα σας προσφέρουμε

Eπιχειρηματικές και φοροτεχνικές συμβουλές και υποστήριξη σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών σας πράξεων και θα αναλάβουμε για λογαριασμό σας τις σχέσεις σας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα σας συμβουλεύουμε

σε κάθε σας βήμα ώστε η εταιρεία σας να είναι κερδοφόρα και να νιώθετε δικαιωμένοι για την επιλογή σας να συνεργαστείτε μαζί μας.

Η σωστή ετοιμασία, ο προγραμματισμός, η συμβουλή για τα επιχειρηματικά και φορολογικά σας θέματα και η συνεργασία με πραγματικούς επαγγελματίες, θα σας λύσει πολλές απορίες, αμφιβολίες και θα ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εταιρείες με έδρα την Κύπρο η μέσω Κύπρου.

Θα έχετε ακούσει παρά πολλά να λέγονται για την ίδρυση διεθνών εταιρειών μέσω Κύπρου και αυτό ίσως να σας φοβίζει καθότι μπορεί να πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι νόμιμο και πιθανόν να σας δημιουργήσει φορολογικά προβλήματα στο μέλλον.

Ο φορολογικός μας σύμβουλος, κύριος Νικόλας Παής πρώην λειτουργός του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων Κύπρου, καθώς και η εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μας στην Κύπρο και την Ελλάδα, θα απαντήσουν σε όλες σας τις απορίες και τα ερωτήματα σας σε θέματα διεθνών εταιρειών και θα σας υποδείξουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε η επιχείρηση σας να είναι καθόλα νόμιμη και ασφαλής.